Lista szkół - Gmina Kęty


Wybierz miasto:
szkoły Bielany
szkoły Bulowice
szkoły Kęty
szkoły Łęki
szkoły Malec
szkoły Nowa Wieś
szkoły Witkowice

Szkoła Podstawowa im.Bronisława Obary w Witkowicach
Beskidzka 98
32-650 Witkowice
telefon: 0338485139
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
Sobieskiego 6
32-650 Kęty
telefon: 0338452140
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty
telefon: 0338452932
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kęatch
SZKOLNA 3
32-650 Kęty
telefon: 0338452921
Szkoła Podstawowa w Bielanach
Łęcka 2
32-651 Bielany
telefon: 0338486053
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH
AKACJOWA 28
32-651 Łęki
telefon: 0338428122
Szkoła Podstawowa w Malcu
61
32-651 Malec
telefon: 0338455300
szkoła policealna
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Technikum
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
technikum uzupełniające
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Żwirki i Wigury 27a
32-650 Kęty
telefon: 0338453268
ZDZ Katowice-Centrum Kształcenia Zawodowego w Kętach
Żwirki i Wigury 27B
32-650 Kęty
telefon: 0338453106
Zespół Szkolno - Gimnazjalny nr 1 w Kętach
Sobieskiego 6
32-650 Kęty
telefon: 0338452140
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nowej Wsi
Stanisława Konarskiego 4
32-651 Nowa Wieś
telefon: 0338453788
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁĘKACH
AKACJOWA 28
32-651 Łęki
telefon: 0338428122
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Witkowicach
Beskidzka 98
32-650 Witkowice
telefon: 0338485139
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty
telefon: 0338452932
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Kętach
SZKOLNA 3
32-650 Kęty
telefon: 0338452921
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bielanach
Łęcka 2
32-651 Bielany
telefon: 0338486053
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Bielska 59
32-650 Bulowice
telefon: 0338453546
Zespół Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Żwirki i Wigury 27b
32-650 Kęty
telefon: 0338453106

1 2